Nieuw en verbouw voor bedrijf en particulier

Veldhuizenbouw heeft een ruime ervaring in de bouw van vrijstaande woningen en vele vormen van verbouwingen aan woningen en bedrijfspanden Uw wensen staan voorop.

Overeenkomstig uw wensen bouwen wij en maken daarover duidelijke afspraken, zodat u erop kunt rekenen dat het project op de afgesproken tijd klaar is. Wij leveren een kwaliteitsproduct af, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste bouwmethoden,
gecombineerd met traditionele kwaliteit.

Aanbouw

Bij aanbouw aan uw pand informeren wij u, zo nodig, van tevoren wat er nodig is. Hieronder vallen onder andere; het op tekening zetten door een architect en/of het aanvragen van vergunningen. Bij aanbouw van uw pand is planning, organisatie en duur belangrijk.
In vele gevallen is het aanvragen van een bouwvergunning niet nodig, wel rest er een meldingsplicht.
Zowel het aanvragen van de vergunningen, leveren van tekeningen en de melding van de aanbouw kunnen wij voor u verzorgen.

Woning renovatie

Bij renovatie is specifieke kennis en kunde van materialen en constructies een vereiste. Veel bouw-onderdelen zijn doorgaans prima te renoveren.Bijvoorbeeld kunnen rotte stukken kozijn vaak vervangen worden wat hoge kosten bij totale vervanging voorkomt

Verbouwen

Onder verbouw verstaan wij alle kleine en/of grote aanpassingen aan uw woning, zoals het plaatsen van een dakkapel, isoleren en betimmeren van uw zolder, uittimmeren van plafonds of moderniseren van uw woning.

lichtstraatbadkamer verbouwingaanbouwuitbouw